Historie

In 1986 is de sporthal gebouwd door Stichting Sporthal Lobith Tolkamer, afgekort SSLT, initiatief van een aantal sportfanaten. Het gebouw kreeg de naam Burgemeester Habeshal die was ingegeven door het overlijden van deze burgemeester kort voordat er een herindeling in onze gemeente plaats vond.
Toen de sporthal was gerealiseerd , kwam er veel tijd voor invulling van diverse sporten.
Een aantal waren er reeds, maar hadden onderdak in andere accommodaties, zoals de Boskuul en het Dorpshuis.
Een badmintonvereniging was er wel in Herwen en Pannerden maar niet in de grotere dorpskernen Lobith/Tolkamer.
Wilde je een shuttletje slaan dan was je genoodzaakt je heil elders te zoeken.
Een aantal sportieve liefhebbers van de badmintonsport, uit Lobith/Tolkamer, zijn tot de oprichting Badminton Vereniging Rijnwaarden, afgekort BVR, gekomen.
Op 9 januari 1987 is de vereniging opgericht door het opmaken van Gewaarmerkte Statuten bij de notaris.
Dat bleek een goed besluit geweest te zijn.

Kort na de start hadden we al vrij snel rond de 250 leden. De zaal was meestal zo vol dat de klok moest worden opgehangen om iedereen aan de beurt te laten komen. De klok gaf 20 minuten speeltijd aan en in de hele zaal werd van speelveld gewisseld.
In de afgelopen jaren is het aantal leden wel minder geworden. Tegenwoordig zijn er nog steeds voldoende mensen lid van onze vereniging.

Thans spelen we op drie momenten in de week ons spelletje. Ook zijn we met drie teams in de wedstrijdcompetitie vertegenwoordigd.
Inmiddels zijn we in ons 30ste jaar aangekomen en kunnen we in 2017 dat feestelijk vieren.
Badmintonnen bij BVR Sport is goed voor je lijf en goed voor je gevoel.