18 januari Uitnodiging algemene ledenvergadering

Lobith, 22 december 2015

Aan de leden van de Badminton Vereniging Rijnwaarden

Onderwerp: uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste clubleden,

Bij deze worden jullie van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op:

Maandag 18 januari 2016

Burgermeester Habeshal (kantine)

Het begint om 19.00 uur

Het begintijdstip is zodanig gekozen dat er na afloop nog voldoende gelegenheid is om te badmintonnen.

Dus kom allen!

Agenda:

2016.01 Opening

2016.02 Vaststellen agenda en opgave rondvraag

2016.03 Mededelingen

2016.04 Verslag algemene ledenvergadering 2 februari 2015

2016.05 Jaarverslag 2015 door de voorzitter

2016.06 Vaststellen Huisregels BVR

2016.07 Financieel verslag 2015 door de penningmeester

2016.08 Begroting 2016 door de penningmeester

2016.09 Verslag kascommissie (Loes Bloemberg en Linda van Binsbergen) en benoeming nieuwe kascommissie

2016.10 Plannen voor 2016

2016.11 Rondvraag en wat verder ter tafel komt

2016.12 Sluiting